Nahraj svůj příspěvek

Jméno:
Příjmení:
Jméno, pod kterým chcete být uveden/a ve filmových titulcích:
Datum narození:
Trvále bydliště:
Doručovací adresa:
Telefon:
E-mail:
Soubor:
Potvrzuji, že jsem starší 18ti let.
Souhlasím s podmínkami účasti v projektu.
Potvrzuji uzavření licenční smlouvy (smlouva)
 
Film byl inspirován projektem Week of Life